Date : 31 / 07 / 18

ผู้หญิงร้าย..ที่ผู้ชายตกหลุมรัก!!ผู้หญิงยุคใหม่จะให้เงียบๆ เรียบร้อยคงไม่ทันการณ์ เพราะอาจพาลพาให้เสียชายคนรักไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว มาเรียนรู้ที่จะเป็นผู้หญิงร้ายๆ ที่ผู้ชายตกหลุมรักกันดีกว่า ไปดูเลย

 
มีภาวะผู้นำ
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ และในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นผู้ตาม และผู้ฟังที่ดีได้
 
ให้เกียรติคนอื่น
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งทางคำพูดและการกระทำ ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่น แม้มันจะเป็นเรื่องจริง ไม่ก้าวก่ายสิทธิ์ของคนอื่น
 
มีความชัดเจน
ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเอง ตรงไปตรงมา กล้าปฎิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ ไม่ฝืนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน
 
รักตัวเองเป็น
ดูแลตัวเองได้ เพราะผู้ชายจะมองว่า ผู้หญิงที่รักและดูแลตัวเองได้ จะรักและดูแลเขาได้ดีเช่นกัน
 
เป็นเพื่อนที่ดี
และในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขาได้ด้วย
 
มีน้ำใจ
เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ช่วยเหลือแม้ไม่ถูกร้องขอ
 
มั่นใจในตัวเอง
นับถือตัวเอง มีจุดยืน และมีเป้าหมายในชีวิต
 
 

ด้วยรักจากใจ

-Leskinthailand-

© 2017 Le'SKIN. All Rights Reserved.